Live Live

Team Armoedebestrijding presenteert Werkplan

Gepubliceerd: Dinsdag 15 mei 2018 14:41

Team Armoedebestrijding presenteert Werkplan

Het team, dat opereert onder de vlag van de PvdA Nissewaard, wil armoede bespreekbaar maken. 

Nissewaard - Woensdag 9 mei heeft het Team Armoedebestrijding het werkplan 2018-2019 gepresenteerd. Leden van de PvdA en belangstellenden hadden de mogelijkheid deze avond kennis te maken met de leden van het team en meer te horen over de activiteiten die gepland staan. Zo zal het team op woensdag 12 september een thematafel organiseren waar belangstellenden met elkaar in gesprek gaan over de Participatiewet.

Het team, dat opereert onder de vlag van de PvdA Nissewaard, wil armoede bespreekbaar maken en een lans breken voor goed beleid en de juiste ondersteuning in de gemeente. Het team zal daarom onafhankelijk advies uitbrengen aan de raadsfractie van de partij, de gemeenteraad en het college van B&W. In het werkplan heeft het team een zestal doelen geformuleerd voor de komende periode. Drie daarvan hebben zij gesteld als doel voor het eerste jaar van de nieuwe raadstermijn, de andere drie voor de volledige termijn.

De meeste van deze doelen zijn terug te vinden in het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen voor elkaar’ dat is opgesteld door de samenwerkende partijen ONS, PvdA en VVD. Zo is de aanvullende IMT voor uitkeringsgerechtigden die langer dan zes maanden deelnemen aan een werktraject benoemd maar ook de wil om onderzoek te doen naar gratis OV voor minima en ouderen. “Een ontzettend mooi resultaat om trots op te zijn en een goede motivatie om door te gaan!” aldus Thérèse van Wassenaar, raadslid voor de PvdA Nissewaard en initiatiefnemer van het team.

Het team heeft zin in de geplande activiteiten en kijkt de komende periode nieuwsgierig mee naar de vorderingen op het armoedebeleid. Het team gaat dan ook graag met u in gesprek over ervaringen met de minimavoorzieningen in Nissewaard.

Meer weten? Ervaringen delen? Neem contact op met het team! Dat kan via mail teamarmoedebestrijding@gmail.com of via telefoonnummer 06-16116093.

Deel deze pagina: