Live Live

TenneT komt eindelijk haar afspraken na

Gepubliceerd: Woensdag 11 september 2019 10:09

TenneT komt eindelijk haar afspraken na

TenneT heeft te kennen gegeven om begin 2020 vorm te willen gaan geven aan een landschapsplan m.b.t. het schakel- en transformatorstation in de Biertse polder. 

Nissewaard - De komst van het schakel- en transformatorstation in de Biertse polder stuitte in 2007 op grote weerstand van bewoners van de voormalige gemeente Bernisse. Uiteindelijk werd besloten dat dit station in de Biertse polder gebouwd moest worden.

Echter mede door aandringen van LOB Nissewaard werd ter compensatie van het landschappelijk verlies met TenneT afgesproken dat het schakel- en transformatorstation landschappelijk in de polder ingepast moest worden. Dat was tevens een voorwaarde welke in de in 2007 afgegeven bouwvergunning was opgenomen.

Echter tot op heden was daar door TenneT nog geen invulling aangegeven. De fractie van LOB Nissewaard heeft de wethouder gewezen op de in 2007 gemaakte afspraken welke tot op heden nog niet waren nagekomen.

Mede naar aanleiding van de vragen van LOB Nissewaard heeft TenneT recentelijk te kennen gegeven om begin 2020 tezamen met de gemeente vorm te willen gaan geven aan een landschapsplan. LOB Nissewaard is blij dat TenneT eindelijk de gemaakte afspraken uit 2007 wil nakomen.

TenneT wil dit landschapsplan nog niet eerder gaan ontwikkelen omdat er momenteel een studie loopt voor een noodzakelijke uitbreiding van het bestaande schakel- en transformatorstation in de Biertse polder. TenneT heeft aangegeven dat het college van Nissewaard actief op de hoogte wordt gehouden. LOB Nissewaard zal de uitkomsten van deze studie en de gevolgen daarvan met argusogen blijven volgen.

Deze plannen staan echter los van de mogelijke komst van een converterstation naar de Biertse polder. LOB Nissewaard is een sterk tegenstander van de bouw van een converterstation in de Biertse polder.

Deel deze pagina: