Live Live

Tentoonstelling Ben Hazelbag

Gepubliceerd: Donderdag 23 juni 2022 15:01

Tentoonstelling Ben Hazelbag

Veel dorpsbewoners kennen Ben Hazelbag als de maker van het standbeeld dat vóór het gemeentehuis aan de Raadhuislaan staat.

Rockanje - Op 15 februari overleed de Rockanjese kunstenaar Ben Hazelbag. Hij woonde en werkte in zijn atelier aan de Duinzoom, waar zijn dochter Christine de hoedster is van zijn nagelaten werk. Tijdens de Kunstroute op Voorne op 24, 25 en 26 juni is het atelier opengesteld. Bezoekers zijn welkom van 11.00 tot 17.00 uur.

De beeldhouwer werd geboren in 1945 en ging op zijn zestiende naar de Rotterdamse Kunstacademie.

Duinzoom 8
Na zijn studie in Rotterdam woonde hij tijdelijk in Hoogvliet, waar hij gipsen, gekleide koppen en houten sculpturen maakte. Daarna mocht hij van de gemeente Rockanje de oude boerderij aan de Duinzoom gebruiken, als atelier en als galerie.


Hier zou Hazelbag uiteindelijk 55 jaar lang wonen. Hij hakte grote beelden en kleiner werk, zelfs uit stoepranden. Later hield hij zich bezig met andere kunstvormen. Hij maakte bogen om mee te schieten en boemerangs, en werd zelfs nationaal kampioen boemerang gooien.

Permanent museum?

Ben Hazelbag hoopte op een klein museum na zijn dood. De vraag is of dat er komt, maar in Rockanje zijn genoeg karakteristieke boerderijtjes afgebroken. Dit lijkt een unieke kans om iets uit Rockanjes verleden te bewaren, omdat de gemeente eigenaar is van het pand. Als klein museum, met een tentoonstellingsruimte voor amateurkunstenaars en professionals zou dit pand (waarvan de oudste delen uit 1829 dateren) na restauratie een multifunctionele bestemming kunnen krijgen.

Dorpsvisie

De inrichting van zo'n creatief centrum met dorpshuiskamer lijkt helemaal in overeenstemming met de Dorpsvisie Rockanje. Vandaar dat er inmiddels een petitie is gestart op petities.nl. Die petitie peilt het draagvlak voor een alternatief in plaats van afbraak en verkoop. Het College van B & W wordt opgeroepen om samen met onder andere de Historische Vereniging Westelijk Voorne en de Kunstkring Voorne, de tijd te nemen voor overleg over restauratie en een maatschappelijk-culturele herbestemming, goed voor bewoners en toeristen. Zij kunnen komend weekend aan de Duinzoom een door Hazelbag zelf gemaakte boemerang aanschaffen.

Deel deze pagina: