Live Live

Testen vuurwerk stopt op Schietbaan Europoort

Gepubliceerd: Zaterdag 02 november 2019 10:40

Testen vuurwerk stopt op Schietbaan Europoort

Doordat de laatste jaren het consumentenvuurwerk steeds zwaarder werd, nam ook de geluidsoverlast voor de omwonenden toe.

Westvoorne - De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) stopt met het testen van vuurwerk op Schietbaan Europoort. Het testen zorgde voor veel geluidoverlast bij inwoners uit de gemeente Westvoorne. Bij recente geluidmetingen stelde de DCMR Milieudienst Rijnmond vast dat de vuurwerktesten de geluidnormen overschreden en verder testen binnen de regels onmogelijk was.

Het testen van zwaar vuurwerk stopt daarom per direct. Mogelijk wordt er volgend jaar nog kindervuurwerk getest, wat binnen de geluidnormen van de vergunning valt. Eind 2020 stopt de IL&T ook met deze testen.

Vuurwerk testen Europoort

De IL&T heeft als landelijke taak te controleren of consumentenvuurwerk aan de Europese eisen voldoet die aan dit vuurwerk worden gesteld. Dit gebeurde al geruime tijd op Schietbaan Europoort in de buurt van Oostvoorne. Doordat de laatste jaren het consumentenvuurwerk steeds zwaarder werd, nam ook de geluidsoverlast voor de omwonenden toe. In 2018 zijn er meer dan 100 klachten ingediend bij de DCMR. Dit was in 2017 ook het geval, terwijl het in de jaren daarvoor om minder dan twintig klachten per jaar ging.

Wethouder Lies van der Pol van de gemeente Westvoorne is opgelucht dat de vuurwerktesten niet meer zullen plaatsvinden op de schietbaan: “Ik ben blij dat onze inwoners geen last meer zullen hebben van de testen. Het vuurwerk is in de loop der jaren steeds zwaarder geworden, dit kon echt niet meer zo langer. We hebben daarom aangedrongen om te onderzoeken of de testen nog wel voldeden aan de vergunning. Dat het nu echt stopt is ook te danken aan de goede samenwerking met de gemeente Rotterdam, DCMR en Havenbedrijf Rotterdam.”

Geluidnormen

Op verzoek van de gemeente Westvoorne deed de DCMR onderzoek naar de overlast. Hieruit bleek dat de geluidnormen bij het testen van vuurwerk werden overschreden, ondanks inspanningen van de IL&T om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De IL&T kon niet voldoen aan de geluidnormen uit de vergunning voor de schietbaan, die de DCMR opstelde in opdracht van de gemeente Rotterdam. Ook wees het onderzoek uit dat het echt onmogelijk was om nog binnen de regelgeving het zware vuurwerk te blijven testen op de huidige locatie. Kindervuurwerk valt binnen de gestelde normen van de vergunning en mag dus nog getest worden tot het einde van 2020.

Deel deze pagina: