Live Live

Uitreiking wapendiploma en onthulling ambtsketen

Gepubliceerd: Woensdag 18 januari 2023 11:02

Uitreiking wapendiploma en onthulling ambtsketen

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Voorne aan Zee nam burgemeester Rehwinkel het wapendiploma en de nieuwe ambtsketen in ontvangst.

Voorne aan Zee - Dinsdag 17 januari heeft waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel het wapendiploma voor gemeente Voorne aan Zee in ontvangst genomen van de Hoge Raad van Adel. Dit gebeurde tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst in de Sint Catharijnekerk in Brielle. Ook werd de ambtsketen omgehangen bij de burgemeester.

De Hoge Raad van Adel maakte bij het ontwerpen gebruik van de meest kenmerkende elementen uit de wapens van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, de gemeenten die in Voorne aan Zee zijn opgegaan. Allereerst de zogenoemde paal of verticale balk uit het wapen van Brielle. Deze komt al voor op het oudst bekende stadszegel van 1326 en op latere, zeventiende-eeuwse stadszegels.

Uit het wapen van Hellevoetsluis nam de Raad het driemastschip over, een figuur die teruggaat tot de achttiende eeuw. De burcht met boven op de liggende leeuw is een bijzondere figuur die niet alleen in het gedeelde wapen van Westvoorne (en eerder het wapen van Oostvoorne) voorkomt, maar ook geldt als streekfiguur van de Zuid-Hollandse eilanden. Deze wapenfiguren werden gecombineerd in een horizontaal gedeeld wapen met in de bovenste zilveren schildhelft de rode paal van Brielle, waarop de zilveren burcht en gouden leeuw van Westvoorne is afgebeeld. In de onderste blauwe schildhelft ‘vaart’ de gouden driemaster van Hellevoetsluis op een golvende zilveren schildvoet.

Voorne aan Zee mag in haar wapen ook de bijzondere parelkroon, schildhouder en wapenspreuk van Brielle overnemen. Die schildhouder was een centaur –een fabeldier, half mens half paard – die de Raad in 1816 namens de Koning voor Brielle had bevestigd. De Latijnse wapenspreuk van Brielle – LIBERTATIS PRIMITIAE (‘De eerstelingen van de vrijheid’) – herinnert aan de bevrijding van de stad door de watergeuzen op 1 april 1572.

Het Streekarchief Voorne-Putten die het wapenontwerp van de Hoge Raad van Adel heeft bekeken, stelde voor om de ‘jongere’ schildhoudende centaur te vervangen door Capirussa. Dit mythische wezen, met leeuwenstaart, paardenbenen en een menselijk gezicht met hondenoren, behoort met de centaur tot de familie van de heraldische fabeldieren. Het wezen is nauw verbonden met de vroege stadsgeschiedenis van Brielle en prijkt onder andere op enkele markante gevelstenen in de stad. De Hoge Raad van Adel heeft met die aanpassing ingestemd.

In het Koninklijk besluit van 3 november 2022 is het wapen van de gemeente Voorne aan zee vastgesteld en, met de oude heraldische kleuraanduidingen, beschreven. Die omschrijving luidt:

‘Doorsneden; I in zilver een paal van keel [rood], beladen met een burcht van zilver, verlicht en met een valhek van sabel [zwart], waarop een liggende leeuw van goud; II in azuur [blauw] een driemastschip van goud op een golvende schildvoet van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van veertien parels waarop drie parels en ter linkerzijde gehouden door Capirussa, zijnde een zittend dier met de staart van een leeuw, de benen van een paard en het gezicht van een mens met de oren van een brakhond, alles van natuurlijke kleur, en om de hals een halsband met bellen, alles van goud. Wapenspreuk: LIBERTATIS PRIMITIAE in Latijnse letters van sabel op een lint van zilver.’

De wapentekenaar van de Hoge Raad van Adel, Piet Bultsma-Vos, heeft aan de hand van deze beschrijving het wapen in kleur getekend op het wapendiploma. De secretaris van de Hoge Raad van Adel, Marc Scheidius, en heraldisch medewerker Jos van den Borne overhandigden het wapendiploma namens de Hoge Raad van Adel officieel aan waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari.

Ambtsketen

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd ook de nieuwe ambtsketen onthuld. De ambtsketen is vervaardigd door Saskia Mulder van goudsmederij Briolet in Rockanje. De keten bestaat uit de tien aaneengeschakelde kernen (Brielle, Vierpolders, Zwartewaal, Rockanje, Oostvoorne, Tinte, Hellevoetsluis, Nieuwenhoorn, Oudenhoorn en Nieuw-Helvoet) die de nieuwe gemeente Voorne aan Zee rijk is.

De wapens van de kernen worden gecombineerd met strakke open schakels in de vorm/contouren van Voorne aan Zee. Elke gegoten schakel is verbonden aan een wapen en toont de eigen kern in de nieuwe gemeente. Alle kernen komen onderaan de keten samen uit bij de draaibare penning. Op de ene zijde van de draaibare penning is het gemeentewapen afgebeeld, op de andere zijde het Rijkswapen. Er is een combinatie van de oude giettechniek met de moderne lasertechniek gebruikt. Deze combinatie van oude techniek en zeer moderne techniek passen bij een veerkrachtige toekomst voor gemeente Voorne aan Zee.

Foto: Wil van Balen

Deel deze pagina: