Live Live

Uitslagen verkiezingen in Nissewaard

Gepubliceerd: Vrijdag 17 maart 2023 16:58

Uitslagen verkiezingen in Nissewaard

Voor de verkiezing voor Provinciale Staten was de opkomst in Gemeente Nissewaard 45.79%.

Bij de Provinciale Statenverkiezing in Nissewaard is BBB de grootste partij met 5835 stemmen. De tweede partij is VVD (3546 stemmen), gevolgd door PVV (3261 stemmen) en Ja21 (2718 stemmen). 

Bij de provinciale statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten. Zij stellen de hoofdlijnen van het provinciale beleid vast en nemen de belangrijkste beslissingen. Zo beslissen ze mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen. Daarnaast controleren de Provinciale Staten of het bestuur van de provincie, de Gedeputeerde Staten, het beleid goed uitvoert en kiezen zij de leden van de Eerste Kamer.

Waterschap Hollandse Delta


Bij de waterschapsverkiezing in Nissewaard is Waterschapspartij Hollandse Delta de grootste partij met 5651 stemmen. De tweede partij is BBB (5266 stemmen), gevolgd door VVD (2780) en PvdA (2573 stemmen). Voor deze verkiezing was de opkomst 43.02%.

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap. De 21 waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. En dat we schoon water hebben. Zij houden zich bezig met onderhoud van dijken en sluizen, zuiveren van het afvalwater, controleren van de kwaliteit van ons zwemwater en natuurbeheer in en om het water.


Openbare zitting centraal stembureau

Op vrijdag 24 maart 2023 om 10.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau. Dan maakt het bureau de uitslag bekend van de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. En van de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer.

Vergadering volgen

U kunt deze vergadering bijwonen en online volgen via een livestream. De vergadering is in het provinciehuis van Zuid-Holland (Zuid-Hollandplein 1).

Deel deze pagina: