Live Live

Unieke samenwerking onderwijs VPR

Gepubliceerd: Vrijdag 17 juli 2020 17:06

Unieke samenwerking onderwijs VPR

De kracht van de samenwerking werd al duidelijk zichtbaar tijdens de recente Corona-crisis.

Regio - Met ingang van het nieuwe schooljaar werken alle basisscholen in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard-kernen, Rozenburg en Westvoorne samen vanuit één organisatie, Onderwijsgroep EduMare.

EduMare is een samenwerkingsbestuur en het resultaat van een unieke samenwerking die heeft geleid tot een intensief fusieproces, waaraan toezichthouders, bestuurders, directeuren, leerkrachten, leerlingen, ouders, medezeggenschapsraden en gemeenten hebben bijgedragen.

Het proces startte in 2018 met een intentieverklaring van de 31 directeuren, waarin zij nadrukkelijk opriepen tot een verdergaande samenwerking ter verbetering van het onderwijs op Voorne-Putten en in Rozenburg. Geen concurrentie, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor steengoed onderwijs voor alle kinderen. De directeuren wilden de ruimte hebben voor een vrij verkeer van kennis en kunde, leerlingen en personeel om onderwijskansen beter te kunnen benutten.

De 31 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs in de regio, werken weliswaar samen als herkenbaar deel van een groter geheel, maar behouden de christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit. Ook is er een breed palet aan onderwijsconcepten, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is.

De kracht van de samenwerking werd al duidelijk zichtbaar tijdens de recente Corona-crisis. Binnen twee dagen na de lock-down in maart waren de scholen overgeschakeld op onderwijs-op-afstand en in contact met alle kinderen. Niet alleen werd er tussen de scholen onderling intensief samengewerkt, ook de samenwerking met de kinderopvang, gemeente en ouders verliep zoals van een samenwerkingsbestuur verwacht mag worden.

Voor leerlingen en leerkrachten vinden er geen direct grote zichtbare veranderingen plaats. Na de afsluiting van een uitzonderlijk en hectisch schooljaar volgt eerst een welverdiende zomervakantie voor allen. De 700 onderwijsprofessionals van EduMare verheugen zich er echter nu alweer op om alle 7000 kinderen na de vakantie weer welkom te heten op hun vertrouwde school.

Deel deze pagina: