Live Live

Van start met project ‘Goed bedacht’

Gepubliceerd: Maandag 23 september 2019 20:28

Van start met project ‘Goed bedacht’

De gemeenteraad heeft een bedrag van €300.000 beschikbaar gesteld voor vernieuwing binnen het sociaal domein.

Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis heeft negen innovatieve ideeën beloond met een subsidie uit het Innovatiefonds Sociaal Domein. Afgelopen vrijdag kregen de initiatiefnemers hun cheque van wethouder Hans van der Velde. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Scholingswinkel. Zij kunnen nu van start gaan.

Versterken lokale samenleving

Wethouder Van der Velde: ,,Met deze plannen versterken we de lokale samenleving, waardoor meer inwoners mee kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Voor een socialer Hellevoetsluis, van en voor ons allemaal’’. De wethouder drukte de aanwezigen op het hart dat het echte werk nu gaat beginnen en dat hij uitkijkt naar de uitvoering van de initiatieven.

Innovatiefonds sociaal domein

Het Innovatiefonds Sociaal Domein is bedoeld om de zorg en ondersteuning aan inwoners te verbeteren.

De gemeente heeft er -door de decentralisaties binnen het sociaal domein- veel extra taken en verantwoordelijkheden bij gekregen. Dit vraagt soms om een andere manier van denken en doen. Nog meer wordt daarbij aansluiting gezocht bij de wensen en behoeften van inwoners.

,,Uiteindelijk doen we het voor onze inwoners. Daarom hebben we ervoor gekozen om hen te vragen en uit te dagen om met vernieuwende ideeën te komen’’, aldus wethouder Hans van der Velde.
De negen initiatieven

De volgende initiatieven krijgen een subsidie:

  • Het themajaar Durf te dromen van het Cultuurhuis
  • Het project denken en doen door de Bridgeclub Het Eiland Voorne
  • Taalstimulering voor statushouders bij Hockeyclub Voorne
  • WhatsApp ondersteuning voor kwetsbare inwoners door het SBO
  • Een groen schoolplein aan de Rode Kruislaan samen met bewoners
  • De Vrijwilligersacademie door de Bibliotheek en Stichting Push
  • Vergroten van de toegankelijkheid van de Kerkestee
  • Meer sportmogelijkheden voor mindervaliden bij Hockeyclub Voorne
  • Meer leermogelijkheden voor studenten aan de Scholingswinkel

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

De gemeenteraad heeft een bedrag van €300.000 beschikbaar gesteld voor vernieuwing binnen het sociaal domein. Met het Innovatiefonds is een eerste stap gezet. Van het totaalbudget is nog circa €150.000,- over. Het college van B&W besluit later dit jaar op welke wijze zij verdere vernieuwing wil stimuleren. Meer informatie over het Innovatiefonds via www.hellevoetsluis.nl/goedbedacht.

Deel deze pagina: