Live Live

Veel dagvlindersoorten op Voorne verdwenen

Gepubliceerd: Woensdag 02 september 2020 22:17

Veel dagvlindersoorten op Voorne verdwenen

Belangrijke oorzaken van deze achteruitgang zijn de stikstofdepositie en de droogte als gevolg van de klimaatverandering.

Voorne - Sinds 1970 is een vijfde deel van de soorten dagvlinders van het eiland Voorne verdwenen c.q. zo goed als verdwenen. Dat blijkt uit onderzoek van de KNNV afdeling Voorne. De KNNV inventariseert sinds 1993 de ontwikkeling van de dagvlinderstand op Voorne en heeft de uitkomsten van dit onderzoek vergeleken met een studie van de bioloog Vestergaard die in 1970 de resultaten van een langdurig onderzoek naar het voorkomen van de dagvlinders op Voorne publiceerde.

In het september nummer van het tijdschrift In de Branding van de KNNV afdeling Voorne wordt beschreven hoe met name de soorten van het open duingebied van Voorne zijn verdwenen dan wel nagenoeg zijn verdwenen. Soorten als de heivlinder en duinparelmoervlinder ruimden het veld. De kleine parelmoervlinder heeft het al jaren erg moeilijk en is nagenoeg verdwenen. De argusvlinder en het geelsprietdikkopje zijn ook niet meer op Voorne terug te vinden.

Met soorten als de eikenpage, groot dikkopje en zwartsprietdikkopje gaat het eveneens steeds slechter. Zij dreigen op afzienbare termijn te verdwijnen dan wel verder in aantal achteruit te gaan. Ook de kleine vos gaat de laatste jaren steeds verder achteruit. Een verdere nivellering van de dagvlinderstand ligt dan ook op de loer.

Belangrijke oorzaken van deze achteruitgang zijn de stikstofdepositie en de droogte als gevolg van de klimaatverandering. Met name de open duingebieden groeien hierdoor steeds sneller dicht en bieden onvoldoende voedselmogelijkheden voor de vlinders. De laatste jaren werd uit onder meer Duits onderzoek al duidelijk dat het erg slecht gaat met insecten. In een tijdsbestek van 25 jaar nam daar de biomassa van insecten met 75% af.

De uitkomsten van het dagvlinderonderzoek op Voorne sluiten hierbij nauw aan. De (verdergaande) achteruitgang van de dagvlinderstand op Voorne kan alleen maar worden voorkomen als de stikstofdepositie een halt wordt toegeroepen en het open duingebied wordt hersteld.

Deel deze pagina: