Live Live

Veel financiële hulp dankzij SUN Nissewaard

Gepubliceerd: Dinsdag 14 mei 2024 13:26

Veel financiële hulp dankzij SUN Nissewaard

Nissewaard - In 2023 heeft SUN Nissewaard daadwerkelijk hulp verleend aan 57 inwoners uit Nissewaard.

Eind april heeft het bestuur van SUN Nissewaard het jaarverslag en de jaarrekening over 2023 vastgesteld met als titel “Zekerheid op bestaan”. Dankzij de goede samenwerking met vele partijen is het voor SUN Nissewaard mogelijk geweest om ook in 2023 financiële hulp te geven aan Nissewaarders die om welke reden dan ook tussen wal en het schip dreigen te raken.

In 2023 heeft SUN Nissewaard daadwerkelijk hulp verleend aan 57 inwoners uit Nissewaard. In totaal werd er een bedrag van €45.202,-- uitgekeerd. De meeste aanvragen werden gedaan voor bijdragen voor woninginrichting, medische kosten, en huishoudelijke apparatuur, naast aanvragen voor vervoer, schulden en levensonderhoud.

Het jaarverslag 2023 met bijlagen is te downloaden op de website van SUN Nissewaard via de link: sunnissewaard-jaarverslag-en-jaarrekening-2023.pdf

In de bestuursvergadering heeft het bestuur afscheid genomen van Dirk van der Schaaf, als voorzitter en bestuurslid. Dit onder dankzegging voor de door hem verrichte werkzaamheden. Daarna werd Sylvia Broekmeulen verkozen tot voorzitter en benoemde het bestuur Wouter Struijk tot lid van het bestuur.

Het bestuur is blij dat Sylvia Broekmeulen de vacature van voorzitter wil vervullen en met de toetreding van Wouter Struijk tot het bestuur. Daardoor heeft het bestuur er alle vertrouwen in dat ze ook in 2024 noodzakelijke hulp kunnen verstrekken aan inwoners uit Nissewaard met urgente financiële nood.

Indienen van een aanvraag
Ook in 2024 staat SUN Nissewaard klaar voor aanvragen. Zie voor nadere informatie en het indienen van een aanvraag de website www.sunnissewaard.nl.

Deel deze pagina: