Live Live

Veel vuurwerkschade ondanks maatregelen

Gepubliceerd: Dinsdag 07 januari 2020 15:52

Veel vuurwerkschade ondanks maatregelen

Burgemeester Peter de Jong betreurt het dat ook deze jaarwisseling weer een kleine groep mensen overlast heeft veroorzaakt. 

Westvoorne - De totale materiële schade door vuurwerk in de gemeente Westvoorne is meer dan 5.000 euro. Dat is exclusief de kosten die vooraf zijn gemaakt aan preventieve maatregelen. Het betreft niet alleen schade tijdens de jaarwisseling zelf, maar ook de schade door vuurwerk ontstaan vanaf medio december en op Nieuwjaarsdag.

De schadepost van 5.000 euro is 2.000 euro hoger in vergelijking met de vorige jaarwisseling. Vooral veel verkeersborden en afvalbakken zijn door vuurwerk vernield. De grootste schade is aangericht aan de beplating van de skatebaan in Oostvoorne, kosten: 1.000 euro.

Preventieve maatregelen

Om overlast en schade door vuurwerk te voorkomen, heeft de gemeente voorafgaand aan de jaarwisseling verschillende maatregelen genomen. Kwetsbare locaties zijn in kaart gebracht en vuurwerkvrije zones zijn ingesteld. Ook zijn afvalbakken en dispensers met hondenpoepzakjes preventief verwijderd of afgesloten. Binnen de gemeente hebben boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) actief de buurt in de gaten gehouden. Deze monitoring resulteerde net voor de jaarwisseling nog in de invoering van een extra vuurwerkvrije zone aan de Ringmuur in Oostvoorne.

Inzet hulpdiensten

Naast de inzet van boa’s is voor preventie binnen de dorpskernen particuliere beveiliging ingehuurd. Tijdens de jaarwisseling is de inzet van de brandweer niet nodig geweest in de gemeente Westvoorne. Wel moest de politie eenmalig in actie komen voor een vechtpartij in Oostvoorne. De beveiliging werd geconfronteerd met een aantal incidenten gedurende de jaarwisseling.

Toekomst

Burgemeester Peter de Jong betreurt het dat ook deze jaarwisseling weer een kleine groep mensen overlast heeft veroorzaakt voor medemens en dier. “Oud en Nieuw moet weer een feest worden voor iedereen. Een feest zonder angst, overlast en schade. Dat we tijdens de jaarwisseling worden geconfronteerd met vernielingen en onacceptabel gedrag zegt wat ons betreft dat de huidige viering van de jaarwisseling niet langer op deze wijze kan. Hier zal op alle niveaus over gesproken moeten worden. Zowel op het niveau van de landelijke politiek, als bij ons”.

Deel deze pagina: