Live Live

Verder met Hellevoetse bouwplannen

Gepubliceerd: Donderdag 31 januari 2019 12:38

Verder met Hellevoetse bouwplannen

De afgelopen woensdag getekende regionale woningmarktafspraken vormen de basis voor de eigen woonvisie van Hellevoetsluis. 

Hellevoetsluis - Hellevoetsluis gaat verder met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijken Akkerranden (in Oudenhoorn) en Boomgaard (in Hellevoetsluis). Beide plannen zijn opgenomen in de regionale woningmarktafspraken, die op woensdag 30 januari ondertekend zijn door de gemeenten, de provincie en woningcorporaties. Deze afspraken vormen de basis voor de eigen woonvisie.

Boomgaard
Al jarenlang wil de gemeente Hellevoetsluis de wijk Boomgaard (ten westen van de Rijksstraatweg, achter de Parnassialaan) ontwikkelen. Door de financiële crisis is het project steeds uitgesteld, en moesten de plannen worden bijgesteld. In de woningmarktafspraken is opgenomen dat de wijk Boomgaard vooralsnog 360 woningen krijgt, waarvan 60 sociale woningen. Voor het plan Boomgaard moet nog een bestemmingsplan gemaakt worden. De bedoeling is om dat nog dit jaar te doen.

Akkerranden
De wijk Akkerranden in Oudenhoorn, is ook een project dat al lang speelt, nog vanuit de periode dat Oudenhoorn bij de gemeente Nissewaard hoorde en zelfs daarvoor. Akkerranden krijgt 180 woningen, een forse aanvulling op het huidige aantal woningen in Oudenhoorn (ongeveer 500). Daarmee komt er bovendien meer variatie in het woningaanbod. Ook hier komt 20% sociale woningbouw.

Sociale woningen
Het toevoegen van voldoende sociale woningbouw was een belangrijke voorwaarde voor de provincie om in te kunnen stemmen met woningbouwplannen in de regio. Alle gemeenten moesten aangeven welke bijdrage zij wilden leveren. Naast de sociale woningbouw in de plannen Boomgaard en Akkerranden, krijgt ook de omgeving Sportlaan sociale woningen: 28 stuks. En op de locatie van Voornesteyn worden 45 DAEB-woningen gebouwd, dat zijn woningen met een huurprijs onder de 710 euro. Maasdelta zal er bovendien voor zorgen dat goedkopere huurwoningen toegewezen worden aan huishoudens met een lager inkomen.

En nu doorpakken’
Wethouder Aart Jan Spoon reageert verheugd op de getekende afspraken. “Dit is heel goed voor Hellevoetsluis. Eindelijk komt er duidelijkheid over plannen die we al heel lang willen realiseren. De provincie wilde eerst zekerheid over de verdeling van en de hoeveelheid sociale woningbouw in de regio, voor ze kon instemmen met de bouwplannen van na 2020. Met de regionale woningmarktafspraken is die duidelijkheid er nu, en de provincie heeft meegetekend. Nu willen we dan ook doorpakken. Het bouwen van deze woningen is hard nodig, om te voldoen aan de enorme vraag aan woningen. Ook zal dit de doorstroming op de woningmarkt gaan versnellen.”

Deel deze pagina: