Live Live

Verduurzamen van eigen vastgoed

Gepubliceerd: Woensdag 13 mei 2020 12:17

Verduurzamen van eigen vastgoed

De gemeente Nissewaard is al gestart met energiebesparende maatregelen bij drieëntwintig accommodaties.

Nissewaard - De gemeente Nissewaard heeft de ambitie om op korte termijn slagen te maken met het verduurzamen van het eigen vastgoed en het vastgoed dat in beheer of eigendom is bij verenigingen of stichtingen. Eén van de plannen betreft het verduurzamen van de gymzalen, een aantal wijkaccommodaties, jongerencentra en kantoorgebouwen.

Wethouder Martijn Hamerslag: “Er is een kans om een aanzienlijke energiebesparing te behalen. Daarnaast heeft het pakket van maatregelen een gunstige terugverdientijd”. De gemeente Nissewaard is al gestart met energiebesparende maatregelen bij drieëntwintig accommodaties. Dit zijn gymzalen, een aantal wijkcentra, jongerencentra en kantoorgebouwen. Ook de kinderboerderij wordt meegenomen. De verwachting is dat het verduurzamingsplan in december 2020 is afgerond.

Maatregelen

Om de verduurzamingskansen in beeld te brengen heeft de gemeente energiescans laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat op korte termijn snelle resultaten te behalen zijn door onder andere het isoleren van waterleidingen, het aanbrengen van hoogwaardige beglazing, vervangen van de huidige verlichting door LED-verlichting en het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen. Wethouder Igor Bal: “Het pakket van maatregelen levert jaarlijks een reductie op het gebruik van aardgas en elektriciteit. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeentelijke CO2-uitstoot wordt hiermee gereduceerd”.

Verdere verduurzaming

De gemeente werkt ook plannen uit om het overige gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen. Hierbij hebben de sportverenigingen de wens uitgesproken om met hun accommodaties mee te doen. “De gemeente en de verenigingen staan gezamenlijk voor een verduurzamingsopgave. De krachten worden nu gebundeld om op zeer korte termijn ook voor deze accommodaties tot een verduurzamingsplan te komen”, aldus wethouder Martijn Hamerslag.

Deel deze pagina: