Live Live

Vervolgonderzoek huisvesting arbeidsmigranten

Gepubliceerd: Woensdag 10 juni 2020 13:16

Vervolgonderzoek huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Brielle wil inzicht krijgen en houden in de omvang, omstandigheden en locaties waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest.

Brielle - Gemeente Brielle laat deze week en volgende week een vervolgonderzoek uitvoeren naar huisvesting van arbeidsmigranten.

In februari dit jaar is er een eerste inventarisatie uitgevoerd naar huisvesting van arbeidsmigranten. Tijdens deze inventarisatie is door controleurs geconstateerd dat er adressen zijn waar arbeidsmigranten verblijven, die niet bekend waren. Daarom heeft de gemeente besloten om deze adressen ook in beeld te brengen door een vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Zo kan er een beter inzicht van de huisvesting van arbeidsmigranten worden verkregen. Veel arbeidsmigranten wonen groepsgewijs in eengezinswoningen.

Dit vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door Legitiem B.V.. Op basis van de bevindingen uit de eerste inventarisatie, visuele waarnemingen door de controleurs en geluiden vanuit de omgeving, zullen zij dit vervolgonderzoek uitvoeren. Ook worden hierin campings en uitzendbureaus meegenomen.

Gemeente Brielle wil inzicht krijgen en houden in de omvang, omstandigheden en locaties waar arbeidsmigranten in de gemeente Brielle zijn gehuisvest. Zo kunnen problemen als overbewoning en overlast beter worden aangepakt. Ook de woonomstandigheden worden bekeken. De inventarisatie van februari en dit vervolgonderzoek vormen de basis voor het ontwikkelen van een huisvestingsbeleid arbeidsmigranten later dit jaar.

Deel deze pagina: