Live Live

Vestia verkoopt deel vastgoed in Gemeente Brielle

Gepubliceerd: Woensdag 11 mei 2022 17:23

Vestia verkoopt deel vastgoed in Gemeente Brielle

De overdracht van het vastgoed vindt naar verwachting plaats op 1 juli 2022.

Brielle - Vestia tekende onlangs de overeenkomst met de woningcorporaties Maasdelta Groep, Ressort Wonen en woonstichting De Zes Kernen voor de overname van een deel van haar vastgoed in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Het gaat in totaal om zo’n 760 woningen.

De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders. De verkoop draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in gemeente Brielle. Voor Vestia maakt de verkoop het mogelijk leningen af te lossen en zich te concentreren op haar kerngemeenten. De overdracht van het vastgoed vindt naar verwachting plaats op 1 juli 2022.

Op 12 mei 2020 tekenden minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle betrokkenen een bestuurlijk akkoord voor de overname van Vestia- bezit in zes gemeenten. Vestia verkocht haar vastgoed al in Pijnacker-Nootdorp, Westland, Barendrecht en Bergeijk. En nu dus een deel van haar vastgoed in Brielle. Ze onderzoekt de verkoop van de rest van het bezit in Brielle en van bezit in Zuidplas. De verkopen zijn onderdeel van de structurele oplossingen waar Vestia de afgelopen jaren, samen met haar stakeholders, aan werkte. Met als doel in de toekomst weer de volkshuisvester te zijn die de huurders en gemeenten nodig hebben.

Groep, Ressort Wonen en woonstichting De Zes Kernen nemen naast het vastgoed een deel van Vestia’s leningen over voor de waarde van het vastgoed. Dit verbetert de balanspositie van Vestia. Nu volgt het traject van goedkeuringen. De OR en de Huurdersraad Vestia geven advies. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dienen nog akkoord te gaan.

Deel deze pagina: