Live Live

Voorbereiding uitvoering Geuzen-en martelarenroute

Gepubliceerd: Zondag 21 november 2021 14:08

Voorbereiding uitvoering Geuzen-en martelarenroute

Er wordt een proeftegel gemaakt, met een citaat van de schilder Karel Appel: “Vrijheid is een grote discipline”.

Brielle - De gemeente Brielle legt de laatste hand aan het ontwerp van de Geuzen- en martelarenroute en start de voorbereiding van de uitvoering op. Met deze route worden het 1 april monument en de Bedevaartkerk symbolisch aan elkaar verbonden in een permanente route van bezinning en inspiratie.

Tussen beide monumenten worden zeventien tegels (in bestrating) en zeven borden (aan palen) geplaatst met betekenisvolle uitspraken en citaten, die gaan over vrijheid, verdraagzaamheid, en verbondenheid. De Geuzen-en martelarenroute is onderdeel van de Binnenstad-en havenvisie en is ontworpen door bureau Kinkorn.

Brielle is een stad van vrijheid, de “Eersteling der vrijheid”, al bijna 450 jaar. Tegelijk is Brielle de stad waar in datzelfde jaar op 9 juli 19 mensen zijn omgebracht, omdat zij hun geloof niet wilden opgeven (de zgn. Martelaren van Gorinchem). Vrijheid voor de één was niet die voor de ander. In Brielle zijn er twee monumenten die aan deze geschiedenissen herinneren: het 1 april monument en de Bedevaartkerk. Tussen deze twee monumenten wordt de Geuzen-en martelarenroute aangelegd.

Wethouder Van der Kooi: “In de Binnenstad- en Havenvisie maken we het belang van vrijheid zichtbaar op straat, stille getuigen van het verhaal dat verteld moet worden”.

Citaten
De citaten die op de tegels komen te staan zijn door een jury aangeleverd. Deze jury bestond uit Briellenaren die afkomstig zijn uit de werelden van de muziek, de kerken, het onderwijs, de kunst, het erfgoed, het vluchtelingenwerk en het jeugd- en jongerenwerk. De citaten moesten aan een aantal randvoorwaarden voldoen: de teksten moesten een maximale lengte hebben van 160 tekens (incl. spaties en interpunctie); de teksten moesten gaan over (één van) de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, de keerzijde daarvan en het citaat moest van een derde zijn en aantoonbaar zijn. Dat kon zijn uit een boek, krant, film, muziekstuk etc.

Er zijn door de tien benaderde Briellenaren ruim 140 citaten ingediend. Vervolgens is aan hen de vraag voorgelegd welke 30 citaten hun individuele voorkeur hebben. De resultaten daarvan zijn opgeteld en daar zijn 24 citaten uitgerold. Deze citaten zullen op de tegels of op de borden van de Geuzen-en Martelarenroute te lezen zijn.

Proefexemplaar

Er wordt een proeftegel gemaakt, met een citaat van de schilder Karel Appel: “Vrijheid is een grote discipline”. In het najaar zal deze worden geplaatst. De verdere uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal 2022. Bij de start daarvan zullen de citaten bekend worden gemaakt. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.brielle.nl/geuzen-en-martelarenroute

Deel deze pagina: