Live Live

VVD is tegen experiment stembiljet

Gepubliceerd: Woensdag 10 november 2021 14:12

VVD is tegen experiment stembiljet

De VVD vindt dit een slecht idee, omdat het de band tussen kiezer en gekozene verzwakt.

Hellevoetsluis - De VVD-fractie heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 4 november aangegeven niets te zien in een experiment met een alternatief stembiljet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee in november 2022.

De Tweede Kamer heeft namelijk op 12 oktober een wetsvoorstel aangenomen om bij de herindelingsverkiezingen in november 2022 te experimenteren met alternatieve stembiljetten, omdat het formaat van de huidige te groot is. Het is de bedoeling dat het stembiljet alleen de namen van de partijen, de logo's en de nummers van de kandidaten bevat. De namen van de kandidaten staan dan op een lijst die in het stemhokje hangt.

De VVD vindt dit een slecht idee, omdat het de band tussen kiezer en gekozene verzwakt. Het is namelijk van belang dat de kiezer in een oogopslag de naam van de kandidaat kan zien waarop men wil stemmen. Tevens doet het experiment afbreuk aan de herkenbaarheid van de kandidaten. Overigens beslist de gemeenteraad er zelf nog over of zij aan dit experiment wil deelnemen. Alhoewel de Eerste Kamer hierover nog moet beslissen, heeft de VVD hierop al een voorschotje genomen door aan te geven dat de Hellevoetse raad niet zou moeten meedoen aan dit experiment. Het voorstel van de VVD kreeg brede steun van de overige fracties.

Laatste begroting Hellevoetsluis

Overigens is op 4 november de laatste begroting van de gemeente Hellevoetsluis unaniem vastgesteld. Ondanks alle uitdagingen door de coronapandemie heeft de gemeente een solide, evenwichtige en sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. 2022 staat in het teken van de op handen zijnde herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. In ieder geval komt Hellevoetsluis financieel fit aan de start voor die herindeling.

Deel deze pagina: