Live Live

VVD is tegen speculatie op de woningmarkt

Gepubliceerd: Woensdag 08 september 2021 17:14

VVD is tegen speculatie op de woningmarkt

Ook in Hellevoetsluis is een groot tekort aan (betaalbare) woningen. 

Hellevoetsluis - Er is een groot tekort aan (betaalbare) woningen in Nederland. Het betreft zowel koop- als huurwoningen. Dit geldt ook voor Hellevoetsluis. Gelukkig zijn er veel plannen om tot een forse uitbreiding van het woningbestand te komen door nieuwbouw, zoals bijvoorbeeld aan de Veerhaven, de Molshoek, de Boomgaard, het terrein rondom de rubberfabriek en Oudenhoorn. Tal van woningtypen zullen hier worden gerealiseerd.

Een op dit moment in veel gemeenten optredend probleem is echter, dat speculanten de hand weten te leggen op een deel van deze woningen in nieuwbouwprojecten en in de bestaande woningvoorraad om dat vervolgens voor veel geld en vaak kortlopend te verhuren. Hierdoor nemen de kansen voor de inwoners van deze gemeenten om een betaalbare woning te kopen of te huren af. Bovendien draagt kortlopend verhuur niet bij aan de sociale cohesie in een buurt.

In een aantal gemeenten wordt een maatregel genomen om deze naar het oordeel van de VVD, ongewenste speculatie tegen te gaan door de koop van een woning te verbinden aan de plicht om deze zelf te bewonen.

De VVD heeft het college schriftelijk gevraagd in welke mate deze vorm van speculatie ook voorkomt in de gemeente Hellevoetsluis en welke maatregelen het college denkt te treffen om deze speculatie te voorkomen of tegen te gaan.

Deel deze pagina: