Live Live

Water Natuurlijk: Mist over bomenkap Heenvliet

Gepubliceerd: Maandag 05 april 2021 11:33

Water Natuurlijk: Mist over bomenkap Heenvliet

Water Natuurlijk dringt al langer aan op een beleid om rijen bomen duurzaam in stand te houden.

Heenvliet - Water Natuurlijk Hollandse Delta zet met de fracties van PvdA en Natuur grote vraagtekens bij de aangekondigde kap van bomen bij Heenvliet. Het waterschap kondigde aan 87 bomen te gaan kappen aan de Drieëndijk. De noodzaak voor kap is nog niet aangetoond, de zorg voor natuur en landschap lijkt ondermaats en mogelijk gaat het om veel meer bomen die gekapt zouden moeten worden. Aanvullende vragen moeten meer duidelijkheid opleveren.

Veiligheid

De reden voor de kap zou de veiligheid zijn. Schade door afbrekende takken waarvoor het waterschap dan aansprakelijk is. Dat de zware storm van december vorig jaar geen noemenswaardige schade veroorzaakte was voor het waterschap geen aanleiding voor twijfel aan het veiligheidsargument. Het risico zou blijken uit de gehouden inspectie van de bomen.

Inmiddels is in maart storm Evert over de regio getrokken. Veel schade maar niet aan de bomen die gekapt zouden moeten worden. De fracties van Water Natuurlijk, PvdA en Natuur hebben bij herhaling gevraagd om een onderbouwing van het veiligheidsargument. Het antwoord is er nog niet. Ook willen ze een overzicht van de schadegevallen uit het verleden.

Bomen die bij huizen staan en daar mogelijk schade zouden kunnen veroorzaken moeten extra aandacht krijgen. De veiligheid en het gevoel van veiligheid van de bewoners moet gegarandeerd worden. Dat moet snel gebeuren en dat kan mogelijk ook zonder kappen. Op Goeree Overflakkee zijn recent bomen van dezelfde soort en dezelfde leeftijd drastisch gesnoeid. Hierdoor wordt het risico op takbreuk minimaal.

Natuur en landschap

Het flora en fauna onderzoek dat is uitgevoerd voor de voorgenomen kap aan de Drieëndijk concludeert dat het geen probleem is als de nesten van kraaien verloren gaan omdat deze dieren jaarlijks een nieuw nest maken. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat buizerds gebruik maken van oude kraaiennesten. Een buizerd kan zelf geen nest bouwen en is hier dus van afhankelijk. Het onderzoek meldt ook dat de buizerd ter plekke voorkomt. Je moet er dan ook vanuit gaan dat die nesten van een buizerd kunnen zijn en daarmee het gehele jaar wettelijke bescherming genieten. Hoe wordt vernietiging van deze nesten en overtreding van de wet voorkomen is dan de vraag.

Het flora en faunaonderzoek stelt ook dat de bomen waarschijnlijk gebruikt worden als vliegroute voor vleermuizen. Niet duidelijk wordt of en hoe hier rekening mee wordt gehouden. Water Natuurlijk dringt al langer aan op een beleid om rijen bomen duurzaam in stand te houden. Eerst planten is dan het motto. Ook hier kunnen open plekken een nieuwe aanplant krijgen. Oude bomen moeten een keer gekapt worden maar dan kunnen jonge bomen hun functie overgenomen hebben en wordt kaalslag voorkomen.

Meer kappen?

Water Natuurlijk heeft vernomen dat het niet alleen om de 87 bomen aan de Drieëndijk gaat. Veel meer bomen in de omgeving van Heenvliet zouden op de nominatie staan om gekapt te worden. Ze willen weten of dit klopt en ook hiervan de achtergrond informatie kunnen beoordelen. Oude bomen moeten we koesteren, al is kappen soms onvermijdelijk.

Deel deze pagina: