Live Live

Waterschap tevreden over Plas van Heenvliet

Gepubliceerd: Donderdag 02 september 2021 18:39

Waterschap tevreden over Plas van Heenvliet

In juni is er uitgebreid onderzoek gedaan in een sloot naast de Plas van Heenvliet.

Zwartewaal - Waterschap Hollandse Delta is tevreden dat de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet deze week begint met het afdekken van de thermisch gereinigde grond (TGG) die naast de Plas van Heenvliet ligt. Op dit moment verwachten ze dat -na afronding van deze werkzaamheden- de vervuiling in omringend wateren stopt.

De ontwikkeling van de Plas van Heenvliet is een ingewikkeld dossier waarbij verschillende partijen en overheden betrokken zijn. De thermisch gereinigde grond ligt op het land en is dus de verantwoordelijkheid van de gemeente en de aannemerscombinatie. De waterkwaliteit in de plas en de omliggende sloten is een taak van het waterschap.

Vervuilde sloot

Schoon water heeft hun hoogste prioriteit. Daarom hebben ze in juni uitgebreid onderzoek gedaan in een sloot naast de Plas van Heenvliet. Uit diverse metingen bleek dat er licht verhoogde waardes van onder andere sulfaat, bromide, barium en zink aanwezig waren. Nader onderzoek wijst uit dat de aangetroffen vervuiling wordt veroorzaakt door de thermisch gereinigde grond op het land. Regenwater sijpelt er doorheen, raakt vervuild en stroomt vervolgens het oppervlaktewater in. Zoals gebruikelijk in dit soort situaties waarbij we watervervuiling aantreffen, hebben ze beheersmaatregelen getroffen en handhavend opgetreden.

Waterkwaliteit

Het waterschap is dan ook verheugd dat er nu maatregelen worden genomen. De aannemerscombinatie begint deze week met het bovengronds afdekken van de thermisch gereinigde grond. Dit komt overeen met het eerdere advies van het RIVM aan de gemeente Brielle. Door de vervuilde grond af te dekken, komt afstromend hemelwater niet langer in aanraking met de TGG. De afdeklaag wordt 1 meter dik en moet uiterlijk 1 oktober gereed zijn.

Heemraad Mollema: “Vanuit onze verantwoordelijkheid volgen we de ontwikkelingen rondom de thermisch gereinigde grond op de voet. We blijven de waterkwaliteit in de Plas en omliggende wateren voortdurend monitoren.”

Deel deze pagina: