Live Live

Weer genieten van bloemrijke akkerranden

Gepubliceerd: Maandag 06 mei 2019 19:45

Weer genieten van bloemrijke akkerranden

Zowel de boeren als bewoners van Voorne-Putten en toeristen waarderen de kleurrijke randen in het agrarische landschap zeer.

Regio - Dit jaar doen weer veel boeren mee aan het inzaaien van bloemrijke akkerranden. Een initiatief van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten die dit jaar 15 jaar bestaat. Wie vanaf eind juni door de polder fiets kan hier van genieten.

De bloemenranden trekken roofinsecten aan, de natuurlijke vijanden van de plaaginsecten die het op de gewassen voorzien hebben. De boer hoeft hierdoor minder insecticiden te gebruiken. Bovendien leven er veel insecten in de (onbespoten) bloemenranden die op hun beurt weer vogels aantrekken. Ook het leven in de sloten profiteert van deze natuurlijke manier van gewasbestrijding. De actie is wegens groot succes van vorig jaar herhaald. 

15 jaar
Natuurlijk Voorne-Putten zet zich al 15 jaar in om het mooie natuur- en cultuurlandschap van Voorne-Putten in stand te houden. Meer dan 200 leden, waaronder boeren, tuinders en burgers, werken daarbij nauw samen. Ook de provincie, natuurorganisaties, toeristische organisaties en de gemeenten op Voorne-Putten zijn betrokken. Elk jaar wordt 'de groene kaart', ook wel de 'koeienkaart' uitgegeven met alle ondernemers die een groen Voorne-Putten een warm hart toedragen. De kaart is te verkrijgen via de aangesloten ondernemers en op de gemeentehuizen. De jeugd wordt intensief betrokken via allerlei scholingsprojecten en het inmiddels bekende Pieperpootproject met bijbehorende Pieperpootbokaal. Hiervoor zijn altijd vrijwilligers welkom.

Wie op de hoogte wil blijven van alle activiteiten volgt Natuurlijk Voorne-Putten via Facebook.com/natuurlijk.voorneputten.

Deel deze pagina: