Live Live

Westvoorne presenteert Kadernota 2020

Gepubliceerd: Vrijdag 07 juni 2019 09:58

Westvoorne presenteert Kadernota 2020

In de Kadernota 2020 wordt het actuele, financiële meerjarenperspectief samengevat.

Westvoorne - Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2020 opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. In de kadernota zijn zowel de beleidsmatige uitgangspunten en ontwikkelingen als de financiële uitwerking voor 2020 opgenomen.

Het financiële meerjarenperspectief laat zien dat door autonome ontwikkelingen de begroting 2020 in eerste instantie niet sluitend is. Het college zal de kadernota nader uitwerken en in het najaar een begroting presenteren die tenminste voor het jaar 2020 sluitend zal zijn. Het streven van het college is de gemeente Westvoorne financieel gezond te houden.

Deel deze pagina: