Live Live

Westvoorne scoort hoog op klimaatscan

Donderdag 15 februari 2018 17:37

Westvoorne scoort hoog op klimaatscan

De klimaatscan kijkt naar zes aspecten om de integratie van klimaatadaptatie binnen een gemeente te bepalen.

Westvoorne - “Klimaatadaptatie leeft, maar leidt nog niet”. Dat is de belangrijkste conclusie die getrokken wordt uit de nationale klimaatscan 2017. Deze scan is voor de tweede keer uitgevoerd bij 97 gemeenten. De klimaatscan kijkt naar zes aspecten om de integratie van klimaatadaptatie binnen een gemeente te bepalen. Op de klimaatscan 2017 scoort Westvoorne als kleine gemeente hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Op de aspecten ‘leiderschap’ en ‘betrokkenheid’ scoort Westvoorne beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. De hoge score komt onder meer door de rol als regionale trekker in de afvalwaterketen. Ook het uitvoeren van projecten in relatie tot klimaatadaptatie binnen de gemeente draagt positief bij. De betrokkenheid en rol bij het opstellen en uitwerken van de regionale klimaatadaptatiestrategie samen met andere gemeenten op Voorne-Putten en het waterschap scoort eveneens positief.

‘Westvoorne heeft op alle niveaus in de organisatie aandacht voor klimaatadaptatie’, aldus de toelichting op de resultaten van de klimaatscan. De gemeente investeert al geruime tijd in klimaat-adaptieve maatregelen die vooral projectmatig en in samenhang met geplande werkzaamheden worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: het realiseren van watercompensatie en ondergrondse waterberging in kratten onder verhardingen en het verbeteren van de waterkwaliteit bij droge perioden door spoelsystemen en fonteinen. Maar ook het verbeteren van de waterafvoer door vergroting van duikers en het afkoppelen van hemelwater van de riolering. Om hittestress te voorkomen wordt geïnvesteerd in grotere bomen in straten en op pleinen en een fonteinsysteem in verhardingen zoals op het Dorpsplein in Rockanje.

Klimaatadaptatie?

Klimaatverandering is geen toekomstscenario meer, we zitten er middenin. Het is natter, droger en warmer dan enkele decennia geleden en de zeespiegel stijgt. De komende decennia zullen de merkbare effecten hiervan toenemen en grotere gevolgen hebben voor onze omgeving. Wethouder Paméla Blok: “Klimaatadaptatie is de aanpak om onze leefomgeving nu en voor toekomstige generaties leefbaar, veilig en aantrekkelijk te houden. Daarom moeten we bij de inrichting van onze dorpen en buitengebieden anticiperen op deze effecten. Hieraan zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen: overheden, bedrijven en inwoners”.

Deel deze pagina: