Live Live

Zeven vispaaiplaatsen rond Brielse Meer aangelegd

Gepubliceerd: Zaterdag 02 mei 2020 16:01

Zeven vispaaiplaatsen rond Brielse Meer aangelegd

Het gaat om flauwe ondiepe oevers van ongeveer een meter diep, twintig meter lang en tien meter breed.

Regio - Waterschap Hollandse Delta heeft zeven vispaaiplaatsen rondom het Brielse Meer aangelegd. Deze maatregel zorgt voor een grotere variatie in de visstand. Onder andere snoeken en zeelten zullen de ondiepe oeverplekken gebruiken om zich voort te planten.

De vispaaiplaatsen zijn volgens Waterschap Hollandse Delta (WSHD) nodig, omdat de diversiteit van de vissoorten in het Brielse Meer te klein is. De plekken die aan de oever zijn aangelegd, geven vissen extra bescherming. Zij kunnen hier schuilen en paaien. Omdat de plekken ondiep zijn en de watertemperatuur wat hoger is dan in de rest van het meer, kunnen visseneitjes goed uitkomen.

Vooral plantminnende vissen zoals rietvoorn, ruisvoorn, zeelt en snoek zullen afkomen op de zeven vispaaiplaatsen. Deze soorten zijn nu al aanwezig in het meer, maar niet voldoende. WSHD vindt het met name gewenst dat het aantal snoeken en zeelten groter wordt. Het waterschap verwacht dat vanwege het paaiseizoen de zeelt nu al de verstopplekken gaan gebruiken. Ook waterplanten en -diertjes hebben voordeel van de plekken. Zo groeien planten hier gemakkelijker.

Flauwe ondiepe oevers
De werkzaamheden vonden plaats tussen oktober en maart. Verdeeld over het Brielse Meer zelf zijn vijf vispaaiplaatsen aangelegd. Het gaat om flauwe ondiepe oevers van ongeveer een meter diep, twintig meter lang en tien meter breed. Verder zijn er twee vispaaiplaatsen gerealiseerd langs het Voedingskanaal die het meer met de Oude Maas verbindt: een bij Spijkenisse en een ter hoogte van Zwartewaal. Hier zijn de flauwe oevers wat smaller, omdat er minder ruimte is. De bestaande grindoevers zijn hergebruikt en verder liggen er schanskorven om de golfslag van de scheepvaart te breken.

Waterschap Hollandse Delta bekijkt of het ook mogelijk is om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Dat is langs het Brielse Meer wel lastig. Hiervoor komen slechts een beperkt aantal locaties in aanmerking.

Deel deze pagina: