Live Live

Zomerschool verkleint leerachterstanden

Gepubliceerd: Woensdag 22 juli 2020 17:40

Zomerschool verkleint leerachterstanden

Doel van de zomerschool is de achterstand in taal en rekenen met een afwisselend leerprogramma te verkleinen.

Nissewaard - De groep anderstaligen van Taalschool de Kameleon heeft van het rijk subsidie gekregen om een extra zomeraanbod te kunnen bieden aan leerlingen die leerachterstanden hebben opgelopen door corona. Deze zomerschool vindt plaats van 10 t/m 21 augustus.

Naast Nissewaard wordt dit zomeraanbod ook voor de leerlingen uit Voorne georganiseerd die vanwege achterstanden onderwijs volgen op de Taalschool. Het gaat hierbij vooral om leerlingen die vanwege de tijdelijke sluiting van de school niet optimaal van het onderwijs hebben geprofiteerd en die met extra stimulans in de zomervakantie een inhaalslag kunnen maken. Er komen 39 leerlingen in aanmerking voor de zomerschool.

Doel van de zomerschool is de achterstand in taal en rekenen met een afwisselend leerprogramma te verkleinen. Door samen te werken wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. De sociale contacten verbeteren hun weerbaarheid en veerkracht. Door er ook op uit te trekken vergroot tot slot het recreatieve element in het programma de leefwereld van de kinderen.

De kinderdagverblijven Smallsteps en RDV Kids hebben ook rijkssubsidie gekregen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie (ve) aan peuters, die dit vanwege de coronacrisis nodig hebben. Met instemming van de ouders gaat Smallsteps van 17 t/m 28 augustus bij PDO Hommeltje extra ve-programma’s aanbieden om de leerachterstanden van 16 peuters per dag bij te schaven. De Kinderkoepel, die ook de subsidie krijgt en in de kernen ook ve aanbiedt, zal programma’s op twee plaatsen in Hellevoetsluis verzorgen.

Wethouder Struijk prijst de samenwerking tussen de verschillende partners op Voorne-Putten: “Tijdens de coronacrisis hebben de partners in het onderwijs, jeugdhulppartners, leerplicht en de kinderopvang nauw samengewerkt. Op Voorne-Putten hebben we wekelijks online overleg gehad. We proberen met elkaar zoveel mogelijk vragen die spelen in beeld te brengen en samen zo nodig actie te ondernemen. Die samenwerking willen we een vervolg geven. De onderwijsprogramma’s in de zomer zijn daar het bewijs van. De coronacrisis heeft immers aangetoond dat we lokaal en regionaal veel voor elkaar kunnen betekenen.”

Deel deze pagina: