Spijkernisse, Netherlands

Start overgangsfase Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Foto: Gemeente Voorne aan Zee
Marvin Don | 16 juni 2024 12:00 | 16 juni 2024 12:00
Voorne aan Zee - Burgemeester Peter Rehwinkel heeft voorafgaand aan de overgangsfase een bezoek gebracht aan het teeltbedrijf en de twee coffeeshops.

Vanaf maandag 17 juni 2024 mogen de twee coffeeshops in Voorne aan Zee, de Barbershop en John & Co, gereguleerde cannabis verkopen. Op die dag start de overgangsfase van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, waaraan de gemeente deelneemt.

Voorne aan Zee neemt deel aan wietexperiment

Het plan om met het experiment te beginnen, is vastgelegd in het regeerakkoord 2017-2021. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe telers gecontroleerde cannabis van hoge kwaliteit kunnen leveren aan coffeeshops op een gedecriminaliseerde wijze. Dit houdt in dat de wetgeving is aangepast zodat productie, distributie en verkoop binnen het experiment niet langer strafbaar zijn. Daarnaast wil het kabinet de effecten op de problemen die sommige gemeenten ervaren, in kaart brengen. Binnen het experiment wordt ook meer aandacht besteed aan het voorkomen van cannabisgebruik.

Voor de voormalige gemeente Hellevoetsluis was dit aanleiding om zich aan te melden als 'experimentgemeente'. In 2018 werd, na een selectieprocedure door de Rijksoverheid, bekend dat de gemeente Hellevoetsluis mocht deelnemen aan het experiment.

Tien experimentgemeenten en tien telers

Het Rijk heeft in totaal tien experimentgemeenten en tien telers aangewezen. Deze telers hebben toestemming gekregen om de voorraad voor de coffeeshops in de experimentgemeenten te telen. In de gemeente Voorne aan Zee zijn twee teeltlocaties aangewezen, waarvan één bedrijf operationeel is bij de start van de overgangsfase. In december 2023 zijn de coffeeshops in de gemeenten Breda en Tilburg al begonnen met de verkoop van gereguleerde cannabis, vooruitlopend op de andere acht gemeenten. Hierdoor zijn de eerste ervaringen met de distributie van het product opgedaan.

Start overgangsfase

De overgangsfase begint op 17 juni 2024 en duurt naar verwachting drie maanden. Dit betekent dat vanaf deze datum ook de coffeeshops in de overige acht gemeenten gereguleerde cannabis mogen verkopen. Zij mogen tijdens deze overgangsfase zelf bepalen wanneer zij met deze verkoop starten. Gedurende deze periode mogen de coffeeshops ook nog hun oude aanbod (gedoogde producten) verkopen. De overgangsfase stelt coffeeshophouders in staat om geleidelijk over te gaan op het nieuwe aanbod, terwijl consumenten kunnen wennen aan de gereguleerde producten.

Experimenteerfase

Na de overgangsfase volgt de experimenteerfase van vier jaar. Gedurende deze periode verkopen de coffeeshops in de deelnemende gemeenten uitsluitend gereguleerde producten. De experimenteerfase begint wanneer de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde cannabis voldoende zijn om de deelnemende coffeeshops volledig en duurzaam te kunnen bevoorraden, en wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden van een gesloten keten.

Voorne aan Zee klaar voor overgangsfase

Burgemeester Peter Rehwinkel heeft voorafgaand aan de overgangsfase een bezoek gebracht aan het teeltbedrijf en de twee coffeeshops. Deze werkbezoeken zijn positief ervaren en alle betrokken partijen hebben zich ingezet om op tijd klaar te zijn voor de start van deze nieuwe fase in het experiment. De medewerkers hebben een training gevolgd over preventie en de coffeeshops zijn klaar om deel te nemen aan het experiment.

Meest gelezen

Hulpdiensten rukken groots uit voor een persoon te water

Marvin Don | 18 juli 2024

Boerenrommelmarkt Rockanje zoals elk jaar druk bezocht

Marvin Don | 16 juli 2024

Slimme Bandenpomp bij P+R Heemraadlaan groot succes

Marvin Don | 18 juli 2024