Spijkernisse, Netherlands

Privacystatement

LINQ Media gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt LINQ Media zich aan de eisen zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacystatement geldt voor de website www.linqmedia.nl en de bijbehorende LINQ Media App(licatie).

LINQ Media vindt het belangrijk dat de dienstverlening die zij levert betrouwbaar is. Om de continuïteit te waarborgen en om te zorgen dat gebruikers op de hoogte worden gehouden van de diensten van het tv-, radio-, en internetbedrijf verwerken wij (soms tijdelijk) gegevens van gebruikers. Deze gegevens worden normaliter niet verstrekt aan derden. Een voorbeeld van gegevens die LINQ Media verzamelt zijn bezoekersaantallen op de website. Op deze manier kan LINQ Media haar dienstverlening continu verbeteren. Om dit te realiseren maakt LINQ Media gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en zijn alleen bedoeld om het gebruik van de site eenvoudiger te maken.

Heeft u bezwaren tegen het feit dat LINQ Media gegevens van u verwerkt? Dan kunt u gebruik maken van uw wettelijke rechten, zoals het recht op bezwaar. Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens?

LINQ Media verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan en de gegevens op een passende technische en organisatorische wijze (kunnen) worden beveiligd. De gegevens zullen worden verwerkt enkel voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. LINQ Media deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). Uitzondering hierop is één van onderstaande situaties:

 1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening. Het delen van uw persoonsgegevens is soms nodig voor de dienstverlening van LINQ Media, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken voor LINQ Media uitvoert. Met deze partijen sluiten wij strenge overeenkomsten, om zo de veiligheid van de gegevens te kunnen waarborgen.
 2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak. Het delen van uw persoonsgegevens is soms (wettelijk) verplicht gesteld. Een voorbeeld hiervan is de informatiedeling bij het opsporen van strafbare feiten.

Welke persoonsgegevens gebruikt LINQ Media

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, telefoonnummer of foto's. Bij LINQ Media hanteren wij zes categorieën van persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst die u bij ons gebruikt. De zes categorieën zijn als volgt:

 1. Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.);
 2. Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer, hoe vaak en wanneer u gebeld heeft);
 3. Ontvangen media (zoals foto's, filmpjes en berichten);
 4. Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, etc.);
 5. Klikgedrag en cookies (voor herkenning van de browser);
 6. Apparaat gegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.).

Persoonsgegevens via sociale media?

LINQ Media heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan participeren in de nieuwsvoorziening. LINQ Media gebruikt (geanonimiseerde) statistische gegevens van Facebook om het bereik van LINQ Media te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening.

Contact met, of tips aan, LINQ Media

Door contact op te nemen met, of tips te versturen aan, LINQ Media geeft u LINQ Media toestemming om deze gegevens te verwerken. Omdat LINQ Media een gerechtvaardigd belang heeft bij het communiceren met haar publiek, voor feedback of andere berichten, bieden wij u de gelegenheid om dit te doen via het contactformulier en de contactgegevens op de linqmedia.nl website. U kunt ons ook contacteren of tips versturen via de LINQ Media app(licatie). Dit kan via een contactformulier of via WhatsApp. Indien u contact met, of tips verstuurt aan, LINQ Media verwerkt deze hiervoor enkele van de volgende gegevens:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres.
 • Ontvangen media (foto's, filmpjes, WhatsApp en sms).

Bellen met, en media versturen naar, de studio

Door te bellen met, of media in te sturen naar, de LINQ Media studio geeft u LINQ Media toestemming om deze gegevens te verwerken. Als u belt naar de radiostudio kunt u reageren op radioprogramma’s. Tevens kan u foto’s, video’s of tekstberichten met ons delen. Hiervoor verwerkt LINQ Media enkele van de volgende gegevens:  

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw inbelgegevens.
 • Ontvangen media (foto's, filmpjes, WhatsApp en sms).