Spijkernisse, Netherlands

Opvangschip meert weer aan in Hellevoetsluis

Bron: Gemeente Voorne aan Zee. Foto: Wil van Balen
Mirjam de Neeff | 6 juni 2024 13:30 | 6 juni 2024 10:47
Hellevoetsluis - Door de opvang op het schip voldoet de gemeente aan haar inspanningsverplichting voor het bieden van opvang.

Eind juni meert er een opvangschip voor asielzoekers en statushouders aan in Hellevoetsluis, aan de Kanaalweg Westzijde. Daarover heeft het college van B&W op 28 mei een besluit genomen. Op dit schip vangt het COA tot eind 2026 maximaal 150 asielzoekers en statushouders op. Op deze plek hebben al eerder opvangschepen gelegen. Door de opvang op het schip voldoet de gemeente aan haar inspanningsverplichting voor het bieden van opvang.

Waarom dit besluit?

Al langere tijd kampt ons land met een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en wordt aan gemeenten gevraagd om opvangplekken beschikbaar te stellen. Met de invoering van de Spreidingswet werd dit zelfs verplicht gesteld en kreeg iedere gemeente een taakstelling, zo ook onze gemeente. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet streeft een veel strenger asielbeleid na. Er komt een Asielcrisiswet en de Spreidingswet komt te vervallen. Dat neemt niet weg dat er voorlopig nog steeds een tekort aan opvangplekken is, en dat het nodig is dat gemeenten opvang bieden. Het COA heeft de gemeente enige tijd geleden gevraagd om een opvangschip te mogen aanmeren, tot eind 2026. Daar wil onze gemeente aan meewerken, tot maximaal 150 opvangplekken. De gemeente wil dat het schip niet alleen voor asielzoekers, maar ook voor statushouders wordt gebruikt. Dat past bij de wens van de gemeenteraad die onlangs in een motie heeft gepleit voor sobere huisvesting voor statushouders.

Vertrouwen in goede opvang

Het schip komt eind juni aan en vervolgens komen de asielzoekers en statushouders in groepen aan. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en draagt zorg voor het toezicht en de dagbesteding van de bewoners van het schip. COA en de gemeente willen voor een goed verloop van de opvang ook samenwerken met vrijwilligersorganisaties, kerken en de moskee in Hellevoetsluis. In de afgelopen jaren heeft er al meerdere keren een opvangschip op deze plek aan de Kanaalweg Westzijde in Hellevoetsluis gelegen. De opvang is steeds rustig en zonder problemen verlopen. De gemeente heeft daarom opnieuw vertrouwen in een goede opvangperiode. Direct omwonenden van de locatie zijn door de gemeente geinformeerd over de opvang.

Eigen inwoners

De gemeente voldoet aan de inspanningsverplichting voor opvang van asielzoekers, maar er zijn meer groepen die een plek nodig hebben om te wonen. Wethouder Aart Jan Spoon (Wonen): “Het zijn niet alleen asielzoekers, statushouders of bijvoorbeeld arbeidsmigranten die een plek nodig hebben om te wonen. Ook voor jongeren, starters of mensen die door omstandigheden met spoed een woning nodig hebben is passende woonruimte belangrijk. Daarom werken we ook hard aan huisvesting voor eigen inwoners, op verschillende locaties in onze gemeente, bijvoorbeeld door flexwoningen mogelijk te maken.”

Meest gelezen

Hulpdiensten rukken groots uit voor een persoon te water

Marvin Don | 18 juli 2024

Boerenrommelmarkt Rockanje zoals elk jaar druk bezocht

Marvin Don | 16 juli 2024

Slimme Bandenpomp bij P+R Heemraadlaan groot succes

Marvin Don | 18 juli 2024