Spijkernisse, Netherlands

VVD: Arbeidsmigranten in woonwijken niet wenselijk

Bron en foto: VVD Voorne aan Zee
Mirjam de Neeff | 7 juni 2024 12:30 | 7 juni 2024 11:18
Voorne aan Zee - De VVD vind het belangrijk dat woningen die bestemd zijn voor woningzoekers ook bij deze groep terecht komt.

Natuurlijk ziet de VVD het belang van arbeidsmigranten voor onze lokale economie en vindt zij het cruciaal dat deze op een menswaardige manier worden gehuisvest. Het is ongewenst dat grote groepen arbeidsmigranten samen in één woning verblijven waarbij ook nog eens de bewoners regelmatig wisselen, iets wat op verschillende plekken in Voorne aan Zee overlast veroorzaakt in woonwijken.

Daarom heeft VVD-er Monique Hamstra vorig jaar een motie ingediend om voor 1 juni 2024 te komen met huisvestingsbeleid en belasting voor arbeidsmigranten. De VVD vind het dan ook zeer positief dat dit beleid tijdens de afgelopen Raadsvergadering kon worden vastgesteld. Zeker ook de mogelijkheid voor belasting op overnachtingen door arbeidsmigranten. Immers, iedere inwoner telt mee. Als men langer dan 4 maanden in onze gemeente woonachtig is dan dient men zich in de Basisadministratie van de Gemeente in te schrijven. 

Uiteindelijk bepaalt het aantal ingeschreven inwoners de bijdrage die de gemeente van het Rijk ontvangt. Bij een korter verblijf is een verblijfsbelasting op zijn plaats zodat iedereen meebetaalt aan de voorzieningen in onze gemeente. Door dit verblijf te registeren wordt tevens inzicht verkregen in het aantal arbeidsmigranten en waar zij verblijven. Zodat getoetst en gewaarborgd kan worden dat verblijfplaatsen aan de gewenste criteria voldoen. Bovendien kan dit inzicht een middel zijn om ondermijning en overlast aan te pakken. Iets wat de veiligheid en sfeer in woonwijken ten goede kan komen. 

Daarnaast is de VVD positief dat het mogelijk wordt om speciale complexen voor kort verblijvende arbeidsmigranten te realiseren, bijvoorbeeld op terreinen van agrarische bedrijven en tuinders. Raadslid Niels Braal benadrukt: “Dit beleid zorgt ervoor dat woningen beschikbaar komen voor reguliere woningzoekenden en tegelijkertijd goede huisvesting biedt aan arbeidsmigranten, waardoor overlast voor omwonenden wordt verminderd.”

Kortom de VVD is enerzijds blij dat mogelijkheden worden gecreëerd om woningen beschikbaar te maken en houden voor onze woningzoekers. Anderzijds hoopt de VVD op een spoedige uitvoering van het vastgestelde huisvestingsbeleid en belasting voor arbeidsmigranten.

Meest gelezen

Hulpdiensten rukken groots uit voor een persoon te water

Marvin Don | 18 juli 2024

Boerenrommelmarkt Rockanje zoals elk jaar druk bezocht

Marvin Don | 16 juli 2024

Slimme Bandenpomp bij P+R Heemraadlaan groot succes

Marvin Don | 18 juli 2024