Spijkernisse, Netherlands

Klachtenprocedure

LINQ Media is de streekomroep voor alle inwoners van Voorne-Putten. We hechten veel belang aan het verstrekken van de juiste informatie aan alle inwoners en ervoor te zorgen dat ze gehoord worden door de omroep. Deze voortdurende dialoog voeren we met de inwoners van Voorne-Putten via drie assen. Ten eerste wordt de omroep gecontroleerd door een Programmabeleid bepalend Orgaan (PBO). Het PBO, samen met de hoofdredacteur, zorgt ervoor dat we programma’s maken voor alle inwoners van Voorne-Putten. Daarnaast hebben we regelmatig contact met onze belangenvertegenwoordiger, de NLPO. We willen ook inwoners die zich niet gehoord voelen of opmerkingen, klachten of aanvullingen hebben voor de omroep, de mogelijkheid bieden om met ons in gesprek te gaan. Dit doen we via een klachtenprocedure. Deze procedure helpt ons om alle vragen en opmerkingen op een eenduidige manier te ontvangen en gestructureerd af te handelen.

Hoe werkt het?

LINQ Media wil graag op een transparante manier omgaan met meldingen, opmerkingen en klachten van inwoners van Voorne-Putten en mensen die zich betrokken voelen bij de omroep. De streekomroep is er voor en door de inwoners en betrokkenen. Daarom hebben we een klachtenprocedure ingesteld.

De klachtenprocedure van LINQ Media bestaat uit 7 stappen:

1. Klachten kunt u eenvoudig insturen Stuur een e-mail naar klachten@linqmedia.nl

2. De omroep heeft een vast aanspreekpunt voor klachten Uw e-mail naar klachten@linqmedia.nl wordt behandeld door de secretaris van ons bestuur. Wanneer u contact opneemt met de omroep, kunt u ook naar deze persoon vragen. Als hij/zij niet aanwezig is, zal een van onze collega’s uw klacht opnemen en ervoor zorgen dat deze bij de juiste persoon terechtkomt.

3. Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd Om een klacht goed te kunnen afhandelen, is het essentieel dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie ook om ons (programma)aanbod en de bedrijfsvoering te verbeteren. In overeenstemming met de AVG-wetgeving worden persoonsgegevens alleen bewaard gedurende de tijd dat de klacht in behandeling is.

4. De omroep reageert binnen 5 werkdagen op een klacht of bevestigt de ontvangst In sommige gevallen kan een klacht snel worden opgelost, zoals het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer een dergelijke klacht binnenkomt, voeren we de correctie uit en ontvangt u hiervan een bevestiging. Indien de oplossing of reactie op de klacht langer dan 5 werkdagen duurt, stuurt de omroep in ieder geval een ontvangstbevestiging met verdere informatie over de klachtenprocedure.

5. Uw klacht wordt geanalyseerd en geëvalueerd om de oorzaak ervan te achterhalen Er wordt onderzocht hoe de omstandigheden die aanleiding gaven tot de klacht zijn ontstaan. Ook wordt bepaald of de klacht terecht is. In sommige gevallen kan het gaan om een journalistieke en/of creatieve keuze die niet overeenkomt met uw persoonlijke voorkeur.

6. Op basis van de analyse en evaluatie worden indien nodig corrigerende of preventieve maatregelen genomen Als uw klacht terecht is, zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel te nemen om herhaling te voorkomen.

7. Wanneer naar aanleiding van een klacht corrigerende of preventieve maatregelen zijn genomen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht We informeren u ook als er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen.